ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Σιδέρης Γεράσιμος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Πατσέας Αναστάσιος
ΤΑΜΙΑΣ- Γιάγκας Δημήτριος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- Σιδέρης Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ - Πόρκος Λάμπρος

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Σιδέρης Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ- Πατσέα Ανδρομάχη
ΜΕΛΟΣ - Σιδέρης Διονύσιος