Τίτλος Ημερομηνία Μεταβολής Εμφανίσεις
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30-06-2024 10 Ιουνίου 2024 Εμφανίσεις: 13
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 10-12-2023 06 Δεκεμβρίου 2023 Εμφανίσεις: 158
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30-06-2023 19 Σεπτεμβρίου 2023 Εμφανίσεις: 274
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30-06-2023 13 Ιουνίου 2023 Εμφανίσεις: 260
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30-06-2022 09 Ιουνίου 2022 Εμφανίσεις: 643
Γενική Συνέλευση 2-4-2022 29 Μαρτίου 2022 Εμφανίσεις: 689
Συμφωνία συνεργασίας με GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και NEUROPABLIC 12 Νοεμβρίου 2021 Εμφανίσεις: 1547
Δείτε μας σ' ένα Youtube Video 07 Οκτωβρίου 2021 Εμφανίσεις: 987
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση 10-10-2021 04 Οκτωβρίου 2021 Εμφανίσεις: 812
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση 3-10-2021 04 Οκτωβρίου 2021 Εμφανίσεις: 910