(μετακινώντας το ποντίκι πάνω στο έγγραφο εμφανίζεται η δυνατότητα λήψης ή και εκτύπωσης )
 εναλλακτικά κάντε Λήψη ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ή  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΗ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ-- NEA από 15/2/2021