ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Ο ΑΣ Στράτου σας ενημερώνει ότι έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών με πολύ καλές τιμές, πολύ καλή ποιότητα  και πολύ καλή απεικόνιση των αποτελεσμάτων στην ανάλυση εδάφους. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε 2 αναλύσεις εδάφους μέλους μας. Περισσότερες πληροφορίες στο Συνεταιρισμό.

(μετακινώντας το ποντίκι πάνω στο έγγραφο εμφανίζεται η δυνατότητα λήψης ή και εκτύπωσης )