Συνέντευξη του Προέδρου κ. Γεράσιμου Σιδέρη στην τηλεόραση ΑΧΕΛΩΟΣ TV, για την ανάδειξη των προβλημάτων των εσπεριδοκαλλιεργητών Στράτου