ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΔΡΑ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΦΜ: 996848233 – Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΜ ΕΜΑΣ: 0701098


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ


Σύμφωνα με τον νόμο 4673/2020 και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τα μέλη που έχουν εγγραφεί στον συνεταιρισμό, σε ετήσια τακτική Γενική συνέλευση την Κυριακή 03 Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί, στο Δημαρχείο του Δήμου Στράτου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Στράτος 17/09/2021
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου


** Παρακαλούμε για τήρηση όλων των μέτρων για αποφυγή εξάπλωσης covid-19